Obchodní podmínkyObchodní podmínky

Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.army-shop-ci5.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavíraní smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je popsáno názvem, který se nemusí shodovat s oficiálním názvem výrobce.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Kateřinou Bozděchovou Baumgartnerovou - Shop Ci 5 a kupujícím.

Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem kupujícímu, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky

ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

ze strany prodávajícího

Storno lze učinit v případě, že bylo zboží již prodáno nebo se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.

V souladu se zákonem č. 367/2000 občanského zákoníku, má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Kontaktujte nás (písemně nebo e-mailem), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol, číslo vašeho bankovního účtu.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší korespondenční adresu a to za následujících podmínek:

  1. Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
  2. Zboží nesmí být použité
  3. Zboží musí být nepoškozené
  4. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  5. Zboží musí být s originál dokladem o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně nikoli na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme na účet nebo složenkou a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání kompletního zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Prodávající si vyhrazuje právo , obvykle do 1-4 pracovních týdnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo uvedené na objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, popřípadě návod na používání výrobku.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Objednané zboží lze rovněž vyzvednout osobně v kamenném obchodě, který se nachází na adrese: Army shop Ci 5 - Petr Bozděch, Moulíkova 5, Praha 5-Smíchovské nádraží.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Záruční doba je dle platných zákonů.

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Prodej a platba zboží

Prodávající je majitelem zboží až do úplného zaplacení.

Uhrazení plné částky je provedeno buď osobně při převzetí zboží na provozovně Army shop Ci5-Petr Bozděch, Moulíkova 5, Praha 5 Smíchovské nádraží nebo dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost).

Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje DPH. Nejsem plátce DPH.

Dodací a fakturační adresa

Petr Bozděch - SHOP Ci5
Moulíkova 5
150 00 Praha 5 Smíchov
IČO: 60185392
Tel.: 257 318 903, 605 219 473